flow הינה family office המספקת שירותים מלאים בניהול התא המשפחתי.

אנו מתאימים עבור לקוחותיינו את התוכנית הפיננסית, הפנסיונית והביטוחית, Tailor Made הלכה למעשה.

השינויים הרבים אשר חלו בשנים האחרונות מבחינה רגולטורית, ריבוי המוצרים והקושי להשוות בינהם, ריבוי חברות הביטוח והפיננסים ועיקרי ההתמחות שכל חברה יודעת להציף ללקוחות הקצה יצרו צורך במיפוי ובהכנת תוכנית מפתח הפורטת את אסטרטגיית ניהול הסיכונים, ההתחייבויות והנכסים של התא המשפחתי.

אנו ב-flow יוצרים את התוכנית הפיננסית בהתאם לתא המשפחתי, התוכניות הקיימות בפועל והתוכניות האלטרנטיביות מתוך הגדרת יעד וכתיבת תוכנית הממקסמת את ההיבטים המרכזים בעולם הפיננסי והביטוחי תוך התייחסות מלאה לנושא המיסוי ודמי הניהול ומלווים לאורך כל התהליך את התא המשפחתי ביישום התבנית הראויה מהמצב המצוי למצב הרצוי בכל שלב במעגל החיים. (Life Planning)

flow עובדת עם כל בתי ההשקעות וחברות הביטוח המובילות בישראל ואינה שייכת או כפופה להן, לקוחותינו נהנים משירות מקצועי, אמין ואובייקטיבי וכל זאת בשקיפות מלאה לאורך כל הדרך.

flow Team -
אודות הצוות המקצועי

flow Elementary -
רכבים, דירות, עסקים

flow Home
תחת קורת גג אחת

flow Economic
education - הדרכות

flow Gerontology
Finance Service

לכל אחד מאיתנו יש הפתעות בחיים, שאיפות ורצונות.

אנו ב-flow מאמינים כי המשותף לכולנו הינו השאיפה לסדר, מקצועיות, יושר והגינות, והכל תחת קורת גג אחת.

flow Business -
מנהל הסדר

flow Simple
תכנון פרישה

flow Active-
תכנון וליווי פיננסי

 
 
מילים מילים 2018 © כל הזכויות שמורות | office@milimmilim.com | 077-4234242